Welkom

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009251497393

Voor algemene informatie kledingbanken Maxima - zie startpagina

Maxima 
Bij Maxima kunnen inwoners uit de gemeenten Midden-Groningen en Haren gratis komen winkelen uit de voorjaars-/zomercollectie en uit de herfst-/wintercollectie.
Er is nieuwe en heel goede gebruikte kleding en schoenen. Maxima is een modezaak zonder kassa.
N.B. Inwoners uit de vroegere gemeente Menterwolde winkelen niet bij Maxima Sappemeer, maar bij Maxima Veendam

Adres en telefonische bereikbaarheid
Het adres is Molenraai 1, 9611 TH Sappemeer. Zie: Contact en route.
Het mobielnummer in de winkel is 06-48707204

Openingstijden
Maxima is geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur.
Van 1 maart t/m 30 juni is er de collectie voorjaars- en zomerkleding
Van 1 september t/m 31 januari is er de collectie najaars- en winterkleding.
In de maanden februari, juli en augustus is Maxima gesloten in verband met de collectiewisseling.

Bezoekers
U kunt komen winkelen als u
u woont in de gemeente Haren of in de gemeente Midden-Groningen (niet in de vroegere gemeente       Menterwolde).
-
een bijstandsuitkering (Participatiewet) of een Wajonguitkering of een Individuele Inkomenstoeslag ontvangt;
- of een inkomen heeft dat lager is dan 110% van de bijstand en u een verwijsbrief heeft van de instantie die u begeleidt: Gemeentelijke Kredietbank, WMO-platform, Maatschappelijk Werk / Kwartier
Zorg en Welzijn, Maatschappelijk Werk Torion, Humanitas Paperaszo, Sociaal Team Gorecht-West, Voedselbank Hoogezand, MEE Groningen, NOVO, Lentis, Leger des Heils Noord, Humanitas DMH,
Zorggroep Meander, Stichting Leergeld, Masis en ZIENN.

Meer dan een kledingbank
Maxima is er voor de minima. In de winkel kunnen mensen ook even tot rust komen en anderen ontmoeten. Daarom is er een koffietafel met gratis koffie, thee en limonade en er zijn verschillende activiteiten voor de bezoekers en hun kinderen.
Kleding is slechts één aspect aan de bestrijding van armoede. In feite gaat het erom om mensen te ondersteunen op weg naar een betere leefsituatie. Zie:
Meer dan kleding.

Vervoersproblemen?
Woont u in de gemeente Midden-Groningen en ziet u geen kans om op eigen gelegenheid naar Maxima te komen, dan kunt u contact opnemen met WeHelpen Midden-Groningen van Kwartier Zorg en Welzijn, tel.nr. 0598-364900. Meer informatie vindt u op: www.wehelpen.nl/midden-groningen
email: midden-groningen@wehelpen.nl
facebook:
www.facebook.com/WeHelpenMiddenGroningen

Woont u in de gemeente Haren dan kunt u zich aanmelden voor gratis vervoer per bus eenmaal per maand bij Torion, dhr. Emiel v.d. Feen; tel.nr. 050-534 41 73.

Giften
Maxima probeert inkomsten te verkrijgen uit sponsoracties en giften.Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer NL81 RABO 0108 3188 85 t.n.v. Maxima Sappemeer.
Het Kamer van Koophandelnummer is 54872154. Het RSINnummer is 851473039.